All photography provided by Jared Chambers

U-Turn er en ikke-statlig, ideell organisasjon. Det vil si det er ikke profitt som er vårt mål, men forebygging av utenforskap, kriminalitet og voldelig ekstremisme. Dette gjør vi gjennom kunnskapsformidling og godt integreringsarbeid. Vi er en nasjonal aktør og organisasjonen ble startet i mars 2017. Vår helhetlige tilnærming gjør at vi ser hele mennesket og familiene i samfunnet, samtidig som vi er godt oppdatert på nasjonal og global sikkerhet. Vi studerer og presenterer mekanismene som fører til utenforskap og hvordan sårbare individer blir mål for ideologi og ekstremisme.

I 2019 vil fokuset være på betydningen av mental helse i radikaliseringsprosesser, og dialog på tvers av religioner.

Når vi analyserer truslene, sårbarheten og jobber med del for del, vil vi styrke samfunnet og minske risikoen for ekstremisme i alle former.

 

Siden vi startet

Vi har levert foredrag til kommuner og en bydel i Oslo. I april i år hadde vi også vårt første seminar. Temaet var Retur av Fremmedkrigere. I tillegg har vi hatt nær kontakt med de delene av forvaltningen som jobber innen området, for å presentere vårt tilbud og sikre at vi møter behovene som finnes. Vi har også fått kontakt med andre ikke-statlige organisasjoner for å kunne ha en best mulig dialog, da vi i U-Turn ser på samarbeid mellom organisasjonene som svært viktig.