Radikalisering blir Hjernevasking

Når personer blir truet og manipulert til å bli voldelige ekstremister, må man justere den grunnleggende forståelsen av radikalisering. PSTs definisjon er, "Prosessen som leder en person til å bli villig til å bruke vold for å oppnå et mål." Det vanlige er å forstå dette som en psykologisk prosess, men når prosessen ikke er frivillig, og har sterke elementer av tvang, minner det mer om hjernevasking, hvor valget er sterkt redusert. 

https://www.vl.no/nyhet/forsker-sarbare-tvinges-til-ekspress-terror-1.1261667


Tidligere og Nyere Prosjekter

I år var det andre gangen U-Turn var tilstede på Arendalsuka. Vi opplevde det som interessant og givende. I løpet av uka var vi på mange interessante seminar. De dreide seg om Retur av fremmedkrigere, Psykisk helse, Moskeen i nærsamfunnet, Forebygging av rus, Meningen med livet og Konfliktådet og deres oppgaver. Vi fikk gode faglige samtaler med forskere og politikere.

I år var det andre gangen U-Turn var tilstede på Arendalsuka. Vi opplevde det som interessant og givende. I løpet av uka var vi på mange interessante seminar. De dreide seg om Retur av fremmedkrigere, Psykisk helse, Moskeen i nærsamfunnet, Forebygging av rus, Meningen med livet og Konfliktådet og deres oppgaver. Vi fikk gode faglige samtaler med forskere og politikere.

Atle Mesøy har skrevet en kronikk som har blitt publisert av NRK, grenseområdet av det digitale rom og rap, og dens påvirkning på sårbar utsatt ungdom. Her kan dere lese mer:  https://www.nrk.no/ytring/morke-beats-treffer-gata-1.14072130

Atle Mesøy har skrevet en kronikk som har blitt publisert av NRK, grenseområdet av det digitale rom og rap, og dens påvirkning på sårbar utsatt ungdom. Her kan dere lese mer: https://www.nrk.no/ytring/morke-beats-treffer-gata-1.14072130

Kontaktforum 2017.jpg

Kontaktforum, EMI, 5/12, 2017, Islamic Cultural Center, Oslo. Presentasjon; "Hvordan kan man unngå at ungdommen faller utenfor det gode selskap og blir rekruttert?" Styrking av foreldrerollen.

 

Stig Jarle Hansen,  Atle Mesoy og Tuncay Kardas redigerte denne boken hvor de studerte tesen til Samuel Huntington, om clash mellom sivilisasjoner og islams grenser. De skrev sammen med noen av de fremste forskere på hvert av landene som presenteres. Boken ble publisert på Hurst Publishers.

Klikk på boken for mer informasjon

En av de beste bøkene skrevet om Al-Shabaab

 

Se seniorrådgiver og analytiker, Atle Mesøy, diskutere terrorisme og risiko på Debatten.


9. oktober hadde U-Turn en presentasjon for Eurodiaconia på Batteriet/Kirkens Bymisjon. Her møtte vi representanter fra mange land i Europa. Det ble mange fruktbare samtaler.

Eurodiaconia.jpg