Vi styrker gjennom kunnskap og tilbyr kompetanseheving i fenomenet voldelig ekstremisme

 

U-Turn jobber med en helhetlig tilnærming i å forebygge utenforskap og voldelig ekstremisme. Vi er en gruppe med rådgivere som utfyller hverandre for å kunne levere den fremste kunnskapen og for å jobbe med innvandrerfamiliene for å hindre utenforskap. Ekspertisen er innen politisk vold, barne og ungdomsarbeid, cyber-analyse, juss, forskning, journalistikk, landekspertise og internasjonale relasjoner. I vårt råd sitter forskere innen statsvitenskap og filosofi.